ድራማ

ይህ ቪዲዮ ኢየሱስ ከተጠቀማቸው ምሳሌዎች ስለ ፈሪሳዊና ስለ ቀራጭ ባስተማረው ትምህርት ላይ የተመሠረተ ድራማና ነው።

tsillisi oodewa

ከዚህ በታች የቀረቡት ሁለት ቪዲዮዎች በዘይሴ አከባቢ በሁለት ሰዎች መካከል ችግር ሲፈጠር የአከባቢ ሽማግሌዎች እንዴት እንሚያግባቡና እንደሚያስታርቁ ያሳያል።

ማግባባትና ማስታሬቅ

ማግባባትና ማስታሬቅ