ድራማ

ሃይ ኦዕሞ̂ና̂ ዬሲስ  ቪዲዪሪ ጪሚሪ ቢዚ̂ ኣꬅ ጋይዴይ ቢሌ ኣꬅ ጋዴጋ ጌሉም ኤሳዕዴ ዋይሲ ጋይሶሱራ ዋይሲ ኢጊንꬆሱራቴ ቤይሴ።

 

 

 

 

ሃ ቪዲዮ ዬሱሴይ ታማርꬂሴዕራ ጎኡቲስ ቢሹስርካፋ ፔሬሳꬁራ ጊዕራ ጊዕሩሴሱራ ኤኪ̂ ኢ ጋላ̂ ካቡ̂ቲስ ዲራማቴ።

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.